top of page

הקלטות הקורס

הקלטה

 • מומלץ להגדיר את המפגשים מראש ב-Zoom כך שיוקלטו באופן אוטומטי ברגע שהמפגש ב-Zoom מתחיל. להנחיות כיצד להגדיר הקלטה אוטומטית לחצו כאן

 • ניתן להקליט את הוידאו של הדובר/המציג בלבד בתנאי שמוגדר Spotlight for everyone.
  ניתן לעשות זאת אם התחברו לפחות 3 משתתפים והמצלמה של המציג/ה פתוחה. 
  לחצו כאן

 • ניתן לוודא שהשיעור המשודר ב-Zoom מוקלט, להנחיות כיצד לוודא  לחצו כאן 

 • הקלטות ב-Panopto 

  • הקלטות המפגשים שנוצרו דרך ה-Zoom, באתר הקורס ב-Moodle, עוברות באופן אוטומטי לתיקיית הקורס בשרת הוידאו Panopto. ההקלטות יופיעו במשבצת ה-Panopto באתר הקורס, אך הסטודנטים לא יוכלו לראות אותן כל עוד לא יאושרו לפרסום על ידי סגל הקורס.
   להנחיות כיצד לפרסם את ההקלטה לחצו כאן 
   למדריכים נוספים בנושא Panopto לחצו כאן 
    

  שרת הוידאו החדש- מיועד לפקולטות רוח ורפואה 

  • הקלטות המפגשים שנקבעו והוקלטו דרך ה-Zoom באתר הקורס ב-Moodle יעלו אוטומטית לשרת הוידאו ויהיו זמינות באתר הקורס. להנחיות כיצד לפרסם את ההקלטות בשרת הוידאו החדש לחצו כאן

  • למדריכים נוספים בנושא שרת הוידאו החדש לחצו כאן 

ארגון ושיתוף ההקלטות

 • הקלטות ב-Panopto 
  ניתן ליצור תיקיה חדשה בשרת הווידאו על מנת לרכז מספר סרטונים על פי נושא, להנחיות לחצו כאן 
  למדריכים נוספים בנושא Panopto לחצו כאן 

 • הקלטות ב-Panopto 

  ניתן לשתף את תיקיית הקורס וההקלטות משנים קודמות הנמצאות ב-Panopto עם סטודנטים הלומדים בקורסים בשנת הלימודים הנוכחית. ניתן לשתף עם כל משתתפי הקורס או משתתפים בודדים.
  להנחיות