top of page

הקלטות הקורס

הקלטה

 • מומלץ להגדיר את המפגשים מראש ב-Zoom כך שיוקלטו באופן אוטומטי ברגע שהמפגש ב-Zoom מתחיל. להנחיות כיצד להגדיר הקלטה אוטומטית לחצו כאן

 • ניתן להקליט את הוידאו של הדובר/המציג בלבד בתנאי שמוגדר Spotlight for everyone.
  ניתן לעשות זאת אם התחברו לפחות 3 משתתפים והמצלמה של המציג/ה פתוחה. 
  לחצו כאן

 • ניתן לוודא שהשיעור המשודר ב-Zoom מוקלט, להנחיות כיצד לוודא  לחצו כאן 

 • הקלטות ב-Panopto 

  • הקלטות המפגשים שנוצרו דרך ה-Zoom, באתר הקורס ב-Moodle, עוברות באופן אוטומטי לתיקיית הקורס בשרת הוידאו Panopto. ההקלטות יופיעו במשבצת ה-Panopto באתר הקורס, אך הסטודנטים לא יוכלו לראות אותן כל עוד לא יאושרו לפרסום על ידי סגל הקורס.
   להנחיות כיצד לפרסם את ההקלטה לחצו כאן 
   למדריכים נוספים בנושא Panopto לחצו כאן 
    

  שרת הוידאו החדש- מיועד לפקולטות רוח ורפואה 

  • הקלטות המפגשים שנקבעו והוקלטו דרך ה-Zoom באתר הקורס ב-Moodle יעלו אוטומטית לשרת הוידאו ויהיו זמינות באתר הקורס. להנחיות כיצד לפרסם את ההקלטות בשרת הוידאו החדש לחצו כאן

  • למדריכים נוספים בנושא שרת הוידאו החדש לחצו כאן 

ארגון ושיתוף ההקלטות

 • הקלטות ב-Panopto 
  ניתן ליצור תיקיה חדשה בשרת הווידאו על מנת לרכז מספר סרטונים על פי נושא, להנחיות לחצו כאן 
  למדריכים נוספים בנושא Panopto לחצו כאן 

 • הקלטות ב-Panopto 

  ניתן לשתף את תיקיית הקורס וההקלטות משנים קודמות הנמצאות ב-Panopto עם סטודנטים הלומדים בקורסים בשנת הלימודים הנוכחית. ניתן לשתף עם כל משתתפי הקורס או משתתפים בודדים.
  להנחיות לחצו כאן 
  למדריכים נוספים בנושא Panopto לחצו כאן 

 • הקלטות ב-Panopto 
  כדי לאפשר למשתמשים נוספים לערוך את התיקייה וההקלטות, יש להגדיר הרשאות עריכה עבור משתמשים בעלי חשבון אוניברסיטאי, להנחיות נוספות לחצו כאן
  למדריכים נוספים בנושא Panopto לחצו כאן
   
  שרת הוידאו החדש- מיועד לפקולטות רוח ורפואה 

  כדי לאפשר למשתמשים נוספים לערוך את ההקלטות, יש להגדיר הרשאות עריכה עבור משתמשים, להנחיות נוספות לחצו כאן 
  למדריכים נוספים בנושא שרת הוידאו החדש לחצו כאן 

 • הקלטות ב-Panopto 
  כדי לאפשר למשתמשים ספציפיים/ קורס שלם לצפות בהקלטות ספציפיות יש להגדיר הרשאות צפייה מתאימות, להנחיות לחצו כאן 

  כדי לאפשר למשתמשים ספציפיים/ קורס שלם לצפות בתיקיית קורס יש להגדיר הרשאות צפייה מתאימות, להנחיות לחצו כאן 
  למדריכים נוספים בנושא Panopto לחצו כאן 
   
  שרת הוידאו החדש- מיועד לפקולטות רוח ורפואה 

  כדי לאפשר למשתמשים נוספים לצפות בהקלטות, יש להגדיר הרשאות צפייה עבור המשתמשים, להנחיות לחצו כאן 
  למדריכים נוספים בנושא שרת הוידאו החדש לחצו כאן 

 • הקלטות ב-Panopto 
  ניתן להעביר הקלטות בין תיקיות שונות, למשל מהתיקייה של הקורס לתיקיה אישית של המרצה.
  להנחיות לחצו כאן  
  למדריכים נוספים בנושא Panopto לחצו כאן

עריכת ההקלטות

 • הקלטות ב-Panopto 

  ניתן לערוך את סרטוני הוידאו ולהסתיר קטעי זמן מסוימים (אודיו/מסך) מההקלטה. להנחיות כיצד לערוך הקלטות ב-Panopto לחצו כאן 
  למדריכים נוספים בנושא Panopto לחצו כאן 
   

  שרת הוידאו החדש- מיועד לפקולטות רוח ורפואה 
  בשרת הוידאו החדש ניתן לערוך סרטונים דרך חיתוך(crop), קיצוץ (הסתרת קטעי זמן) והדבקה (שילוב קטעים).
  להנחיות כיצד לערוך את הוידאו בשרת הוידאו החדש לחצו כאן 
  למדריכים נוספים בנושא שרת הוידאו החדש לחצו כאן 

 • הקלטות ב-Panopto 
  ניתן לחבר בין קטעי וידיאו הנמצאים ב-Panopto, להנחיות לחצו כאן 
  למדריכים נוספים בנושא Panopto לחצו כאן 
   
  שרת הוידאו החדש- מיועד לפקולטות רוח ורפואה 
  ניתן לחבר שני סרטונים וליצור סרט אחד המכיל את שניהם, להנחיות לחצו כאן 
  למדריכים נוספים בנושא שרת הוידאו החדש לחצו כאן 


פדגוגיה דיגיטלית

Virtual TAU

מוזמנים/ות לפנות אלינו לייעוץ אישי, תמיכה ו/או כל שאלה הנוגעת להוראה ולמידה מקוונת בסביבת ה-Moodle

bottom of page