top of page

הוראה / שידור חי מהכיתה

הוראה בזמן אמת (שידור חי) -
פעולות לקראת השיעור

 • כל מרצה בקורס פעיל לאותה שנת לימודים באוניברסיטה, זכאי לקבל רישיון Zoom אוניברסיטאי חינם, להנחיות לקבלת רישיון לחצו כאן 

 • יש לקבוע מפגשי Zoom באתר הקורס ב-Moodle, להנחיות כיצד לקבוע מפגשים לחצו כאן  

 • לפני כל שיעור שמתקיים ב-Zoom, מומלץ לשלוח לסטודנטים את הקישור למפגש ב-Zoom דרך הודעות המרצה, להנחית לחצו כאן

  • בדקו באיזה כיתה אתם/ן מלמדים/ות

  • וודאו עם מתאם/ת המחשוב של הפקולטה שישנה מצלמה בכיתה

  • וודאו שהנכם/ן יודעים/ות כיצד להפעיל את המחשב, כולל גישה ל-Moodle ול-Zoom

  • וודאו שאתם/ן יודעים/ות למי לפנות במידה ויש תקלה טכנית או אם יש צורך בציוד חלופי (סוללות, מיקרופון, טושים וכד')

  • וודאו את זמינותם/ן במועדי השיעור

  • במידת הצורך העזרו באבות הבית ומתאמי המחשוב

 • בבית

  • שמרו את הקבצים בהם תשתמשו בשיעור (לדוגמה, מצגת השיעור, קובץ מאמר וכד') באתר הקורס או ב-Disk On Key  והביאו אתכם לשיעור. 

  • יש לקבוע את המפגש באמצעות רכיב ה-ZOOM באתר הקורס במודל ולשלוח לסטודנטים את הקישור לפגישה באמצעות "הודעות המרצה"  
    

  בכיתה

  • פתיחת מפגש ה-ZOOM במחשב הכיתה 

   חשוב: יש להתחבר מהמחשב בכיתה בלבד ולא מהמחשב האישי (כיוון שעובדים עם המצלמות בכיתה) 

  • עם פתיחת מפגש ה-ZOOM בצעו בדיקת תקינות למיקרופון ולמצלמה 

  • בפתיחת המפגש יש להגדיר Spotlight על הוידאו שלכם/ן ולעבור ל-Speaker View 

   זאת בכדי שבהקלטה לא יראו את הסטודנטים/יות, ובכך לשמור על פרטיות המשתתפים, 

   הנחיות בהמשך המסמך

פעולות במהלך השיעור

 • במהלך כל שיעור מומלץ לקיים את השלבים הבאים: 
   

  תיאום ציפיות

  •  ערכו תיאום ציפיות עם הסטודנטים והסטודנטיות לגבי התנהלות השיעור:  

  • מה אורך השיעור?  

  • האם תהיה הפסקה?  

  • כיצד ניתן לשאול שאלות? 

  • האם על הסטודנטים/יות בבית לפתוח מראש קישורים או קבצים והיכן הם נמצאים? 

  • כיצד הסטודנטים/יות בבית יודיעו על בעיות באיכות השידור,
   או תקלה טכנית?

    

  צ'אט  

  מומלץ להסתייע בסטודנט/ית מתנדב/ת לניהול הצ'אט: 

  • ריכוז השאלות העולות בצ'אט לזמן העצירה לשאלות 

  •  עדכון המרצה במידה ועולה סוגיה טכנית
    

  שאלות במהלך השיעור 

  • שאלות מהכיתה - חזרו בקול על השאלות הנשאלות בכיתה לטובת הסטודנטים/יות בבית 

  • שאלות מהצ'אט - הקפידו להקריא את השאלות לטובת הסטודנטים/יות היושבים בכיתה 

  • הפעלת מצגת תיעשה מתוך המחשב בכיתה (בלבד) 

  • חשוב להפסיק את שיתוף המצגת כשעוברים לכתיבה על הלוח 

  • השתדלו לא לנוע בצורה חדה או מהירה  

  • אם יוצאים להפסקה – מומלץ לסגור ב-Zoom מצלמה ומיקרופון  

  • רצוי לא להפסיק את ההקלטה באמצע השיעור וכן הדגישו לסטודנטים/יות שההקלטה ממשיכה גם בהפסקה 

  • לפני הכתיבה על הלוח הקפידו להפסיק את שיתוף המסך מה-Zoom בכדי שהסטודנטים/יות בבית יוכלו לראות את הלוח במסך מלא 

  • הקפידו לעמוד בסמוך לנכתב על הלוח עד שהסטודנטים/יות יוכלו לסיים לקרוא ובמידת הצורך להעתיק את הנכתב על הלוח 

  • ניתן להמליץ לסטודנטים לעבור למצב "Speaker View" בעת הכתיבה על הלוח, לצורך הגדלת המסך לגודל מרבי בצפייה ב-Zoom 

 • ייעלה בקרוב

 • מומלץ להגדיר את המפגשים מראש ב-Zoom כך שיוקלטו באופן אוטומטי ברגע שהמפגש ב-Zoom מתחיל. להנחיות כיצד להגדיר הקלטה אוטומטית לחצו כאן

פעולות בסיום השיעור


פדגוגיה דיגיטלית

Virtual TAU

מוזמנים/ות לפנות אלינו לייעוץ אישי, תמיכה ו/או כל שאלה הנוגעת להוראה ולמידה מקוונת בסביבת ה-Moodle

  • יש לוודא כי בתום השיעור המחשב נותר דולק (על מנת שההקלטה תישמר) 

  • הקלטת השיעור תעלה לתיקיית הקורס ב-Panopto (למרצים ברוח/רפואה בשרת הוידאו החדש) 

  • להנחיות פרסום ההקלטה לסטודנטים/יות לחצו כאן

 • הקלטות ב-Panopto 

  • הקלטות המפגשים שנוצרו דרך ה-Zoom, באתר הקורס ב-Moodle, עוברות באופן אוטומטי לתיקיית הקורס בשרת הוידאו Panopto. ההקלטות יופיעו במשבצת ה-Panopto באתר הקורס, אך הסטודנטים לא יוכלו לראות אותן כל עוד לא יאושרו לפרסום על ידי סגל הקורס.
   להנחיות כיצד לפרסם את ההקלטה לחצו כאן 
   למדריכים נוספים בנושא Panopto לחצו כאן 
    

  שרת הוידאו החדש- מיועד לפקולטות רוח ורפואה 

  • הקלטות המפגשים שנקבעו והוקלטו דרך ה-Zoom באתר הקורס ב-Moodle יעלו אוטומטית לשרת הוידאו ויהיו זמינות באתר הקורס. להנחיות כיצד לפרסם את ההקלטות בשרת הוידאו החדש לחצו כאן

  • למדריכים נוספים בנושא שרת הוידאו החדש לחצו כאן 

bottom of page