top of page

שמירת קשר עם סטודנטים

 • התקשורת עם הסטודנטים/ות בהוראה המקוונת חשובה ביותר, וזאת כדי ליצור מעורבות ולמנוע תחושת בדידות וניכור של הסטודנטים/ות. באמצעות אתרי הקורסים ב-Moodle ניתן להשתמש במגוון כלים שיאפשרו ערוצי תקשורת בין המרצה לסטודנטים/ות ובינם לבין עצמם. למידע נוסף לחצו כאן 

 • מומלץ לשלוח את הקישור הישיר לכניסה למפגש לסטודנטים/ות גם לשם הנוחות וגם לשם מניעת עומסים על מערכת ה-Moodle.
  להנחיות כיצד ניתן לשלוח את הקישור למפגש לחצו כאן 

 • לוח בקרה הינו לוח מחוונים המציג נתונים על הלמידה וההוראה באתר הקורס. לוח הבקרה מאפשר למרצה לקבל תמונת מצב של פעילויות הסטודנטים בקורס ומאפשר מעקב שוטף אחר תהליכי הלמידה בקורס. 
  לצפייה בסרטון הסבר על לוח הבקרה לחצו כאן
   
  לוח הבקרה מאפשר לצפות בנתונים בדרך נוחה, מרוכזת, חזותית ומהירה. כמו-כן ניתן לצפות במידע ברמות שונות של פירוט. בין הנתונים שניתן לראות בלוח הבקרה:  

  • רכיבי למידה - מה הם רכיבי הלמידה הנצפים ביותר, ואף נתוני צפייה עפ״י רכיבים מסוימים. 

  • רכיבי הערכה בקורס -  כמה מבין ההגשות נבדקו ואילו טרם; מס׳ הגשות פר סטודנט/ית ונתונים ספציפיים לכל סטודנט בהתאם לרכיב הערכה מסוים. 

  • נתוני צפייה בהקלטות הקורס - מספר ואחוז סטודנטים לצפייה בכל הקלטה בקורס ואף נתונים למשך תקופת זמן מסוימת. 

  • תקשורת - רכיבי תקשורת בקורס כמו פורומים והודעות המרצה. נתוני השתתפות, תגובות והשתתפות בפורומים וגם ביחס לתקופת זמן. 

  • המשימות שלי - גם עבורכם/ן ניתן לראות אילו עוד רכיבי הערכה ממתינים לבדיקה ומתן ציון, הודעות שעוד לא נקראו והקלטות הממתינות לפרסום. 

  למידע נוסף אודות לוח הבקרה  TAUBI לחצו כאן 

  למדריך השימוש בלוח הבקרה  לחצו כאן 

 • ניתן לשלוח הודעות לכל הסטודנטים דרך רכיב "הודעות המרצה" שמופיע באתר הקורס. כל ההודעות נשלחות אוטומטית למיילים של הסטודנטים, ומופיעות באתר הקורס ובדף הבית של הסטודנטים.
  להנחיות נוספות: לחצו כאן 
   

  מומלץ לשלוח בכל שבוע מייל עם הסבר מה יהיה השבוע:   

  דוגמה להודעה:  

  שבוע טוב,  

  השבוע נפגש ביום X בשעה Y  

  מומלץ לחזור על חומר השיעור שעבר לקראת השיעור  

  זכרו שיש להגיש את תרגיל Z עד ליום X.  

 • ניתן לפתוח פורום שאלות ותשובות, בו הסטודנטים יוכלו לשאול שאלות שיפורסמו לכל משתתפי הקורס- כך שגם הסטודנטים יוכלו לענות על השאלות. מומלץ שלכל שאלה יינתן מענה מסגל הקורס (גם אם השאלה נענתה על ידי סטודנט/ית, ניתן להגיב שהתשובה טובה) . 

  בכדי שלא תדרשו להיכנס כל יום לפורום, ניתן להגדיר מראש לסטודנטים/יות מתי תענו על ההודעות, ותוכלו לעודד את הסטודנטים/יות לענות זה לזה). להנחיות כיצד להכין פורום שאלות-תשובות לחצו כאן

 • אם תרצו פורום אישי, בפורום זה, רק המרצה וסגלי ההוראה רואים את הודעות הסטודנטים.בו ההודעות יתפרסמו רק לסגל ההוראה, ניתן ליצור פורום אישי, להנחיות נוספות לחצו כאן  

 • ניתן לחלק את הסטודנטים לפי קבוצות באתר הקורס ב-Moodle. ניתן ליצור קבוצות לפי רשימת תעודות זהות של סטודנטים על ידי העלאת קובץ Excel. להנחיות כיצד ליצור חלוקה לקבוצות בהעלאה מקובץ Excel לחצו כאן.

  ניתן ליצור קבוצות מראש בתוך אתר הקורס ב-Moodle בעזרת שיוך משתתפים באופן ידני לקבוצות, להנחיות לחצו כאן.

  לאחר החלוקה לקבוצות, ניתן להגביל גישה לרכיבים לפי קבוצות (למשל לאפשר רק לקבוצה X להיכנס לפעילות ב-Moodle)

  ניתן גם להפריד פעילויות ב-Moodle לפי קבוצות(כך שכל קבוצה תראה את התכנים שמופיעים בקבוצה הייחודית שלה). על מנת לעשות זאת, יש ליצור אוסף קבוצות (להנחיות לחצו כאן). לאחר מכן, להיכנס להגדרות הרכיב, לגלול מטה עד לשדה "הגדרות רכיב כלליות" וב-"מצב קבוצה" לבחור: "קבוצות נפרדות".


פדגוגיה דיגיטלית

Virtual TAU

מוזמנים/ות לפנות אלינו לייעוץ אישי, תמיכה ו/או כל שאלה הנוגעת להוראה ולמידה מקוונת בסביבת ה-Moodle

bottom of page