top of page

תכנון וניהול אתר הקורס

אתר הקורס ב-Moodle הוא הסביבה המרכזית המכילה את כל תכני הקורס: תכנים, הודעות, משימות, פעילויות ועוד. 

האתר מהווה את הציר המרכזי של הקורס ומאפשר פעילויות מגוונות בקורס: תקשורת עם סטודנטים, פעילויות הערכה, אפשרויות להצגת תכנים, פעילויות אינטראקטיביות ועוד. 

  • תצורה ועיצוב אתר הקורס ב-Moodle, מאפשרת לבנות אתר המלווה את תהליך ההוראה והלמידה בקורס תוך הצגת יחידות ההוראה הכוללות את הפעילויות והמשאבים כחלק מחומרי הקריאה, פעילויות התרגול, ההעשרה וההערכה בקורס. 

  • על מנת להקל על בחירת תצורת תוכן הקורס, נמליץ לבחור את עיצוב האתר בהתאם למבנה הקורס: 

  • מבנה לפי שבועות - כל התכנים של אותו שבוע נמצאים תחת אותו נושא. 

  • מבנה לפי נושא תוכן - כל התכנים והפעילויות בתוכן מסוים ימצאו בנושא אחד. 

  • מבנה לפי פעילויות - ניתן להבנות את התכנים לפי סוגים – לדוגמה נושא שבו כל המאמרים, נושא אחר שבו מטלות הקורס וכן הלאה. 

  • יש לשים לב במיוחד אם יש כמה אנשי סגל באתר הקורס ואם יקל עליכם לחלק את הקורס לפי איש סגל ותכניו, אם יש עבודה בחלוקה לקבוצות, להקצות את עיצוב הקורס בחלוקה לקבוצות האלו ושיוך תכנים בהתאם, הוראה המלווה ביחידות הוראה בלמידה עצמית ולמידה בכיתה (כיתה הפוכה) או חומרי למידה ללמידה עצמית בלבד ועוד. 

  • לצפייה בסוגי פורמטי עיצובי הקורס הזמינים לכם/ן ב-Moodle והסבר מפורט ליצירתם לחצו כאן

 • להלן מספר עקרונות וטיפים לבניית אתר אשר יסייעו לסטודנטים/יות בתהליכי הלמידה ובמעורבותם בחומרי הלימוד.  
   

  אחידות 

  חשוב לשמור על אחידות באתר כך שהלומדים/ות ידעו ויוכלו להתמצא בנוחות באתר הקורס, ולדעת מה מצופה מהם/ן במהלך הלמידה.  
   

  אחידות תבוא לידי ביטוי במבנה היחידות ובסדר רכיבי הלמידה בתוך היחידות: 

  • קבעו מהם מבני היחידות והתכנים והקפידו לפעול עלפי קביעה זאת בכל הוספת חומרים נוספים.  

  • מבנה יחידות יכול להיות בחלוקה לפי נושאי לימוד, לפי שבועות, לפי סוגי תכנים וכד'.  

   • מבנה לפי שבועות:

  שנו את כותרת הנושא לתאריך המפגש באותו שבוע והוסיפו כותרת לאותו מפגש 

  בכל נושא באתר הקורס יועלו התכנים הרלוונטיים לשבוע זה. שימו לב לשמור על אחידות 

  גם בין השבועות ושמרו על סדר העלאת התכנים (לדוגמה: מצגת, מאמרים, פעילות ואז 

  חומרים נוספים)

  • מבנה לפי נושאים:   

  שנו את כותרות הנושאים והוסיפו תקציר קצר או ראשי פרקים לאותו נושא. העלו את כל 

  חומרי העזר של הנושא והקפידו על אחידות סדר התכנים בין הנושאים השונים 

  (לדוגמה: מצגות השיעורים הקשורים לנושא, מאמרים, פעילויות להגשה או תרגול וכד') 

  • מבנה לפי סוגי תכנים: 

  ניתן לבנות את האתר לפי סוג התכנים, הגדירו את הסוגים ולכל סוג ייעדו נושא אחד באתר. 

  לדוגמה: נושא "חומרי קריאה" – בנושא זה ירוכזו כל המאמרים ומצגות הקורס; 

  נושא "הגשות" בו ירוכזו כל המשימות שעל הסטודנטים לבצע במהלך הקורס;  

  נושא "תרגול עצמי" לפעילויות לתרגול אישי וכד'... 

    

  בהירות 

  חשוב להקפיד על בהירות התכנים והדרישות. מבנה האתר צריך להיות ברור ומוגדר לסטודנטים.
   

  מבנה הקורס:

  פניה לסגל ההוראה
  הכווינו את הסטודנטים/יות באיזה אופן ניתן לפנות אליכם/ן לשאלות 

  אופן יצירת הקשר איתכם/ן היא לשיקולכם/ן תוכלו לדוגמה להוסיף "פורום שאלות ותשובות", להפנות למייל שלכם/ן לשעות קבלה וכד'.   
   

  לוח זמנים
  מומלץ מאד להוסיף לוח זמנים הכולל: 

  • רשימת השיעורים כולל כותרות השיעור (אם אפשר), כולל תאריכים 

  • במידה וישנם שיעורים הנלמדים מרחוק (בזום או למידה עצמית) ציינו זאת בלוח הזמנים  

  • מועדי הגשות 
    

  שיום משאבים ופעילויות: הקפידו על שמות קבצים ופעילויות ברורות  

  הצעה, כללו את הפרטים הבאים בשמות המשאבים:  

  • סוג המשאב (מצגת, מאמר, תרגיל, בוחן, הגשה וכד'),  

  • לאיזו יחידה/ות מתייחס  

  • מידע נוסף לפי הצורך והאפשר 

  דוגמאות: 

  "מצגת שיעור 1: מבוא"  

  "קובץ שאלות לתרגול עצמי שיעור 1" 

  "בוחן סיכום שיעורים 1-3" 

    

  דגשים ליחידות לימוד א-סינכרוניות ללמידה עצמית 

  במיוחד ביחידות הא-סינכרוניות, שמהוות למידה עצמית של הסטודנטים/יות חשוב להקפיד שההנחיות והלמידה שנדרשת מהסטודנטים/יות בהירים וברורים.  

  חשוב להקפיד על הנחיות ברורות, הסברים נלווים והתאמת הטקסטים ללמידה עצמאית.  

  הצעה: בתחילת כל יחידה הוסיפו הסבר קצר על הנדרש מהסטודנטים/יות באותה יחידה.  

  לדוגמה: ביחידה זו עליכם/ן לצפות בסרטונים המהווים את תוכן השיעור המרכזי, לאחר הצפיה בסרטונים קראו את מאמר _____    ולסיום השלימו את תרגיל היחידה – 5 שאלות רב ברירה על תכני היחידה.  

    

  תיווך  

  *עקרון זה הוא בדגש על למידה עצמית א-סינכרונית, אך מומלץ בכל אתר. 

  זכרו שהלמידה הא-סינכרונית היא למידה עצמאית, זו פעם ראשונה שהסטודנטים/יות נפגשים עם חומר הלימוד. לכן בהצגת התכנים מומלץ מאד ליצור "תיווך" בין חומרי הלימוד לגישה של הסטודנטים/יות אליהם. 

  לדוגמה:  

  בהנתן חומר ללמידה עצמאית (מאמר/סרטון יוטיוב וכד'), הכווינו את הסטודנטים/יות לדגשים אליהם יש לשים לב במאמר הרצוי, או לחשיבות המאמר.

  לדוגמה: 

  המאמר, של החוקר ____ מהווה מאמר מרכזי בתחום XXX, המחקר היווה פריצת דרך ושינוי בחשיבה על XXX  [קישור למאמר] 

  במאמר XXX שימו לב לאופן בו הציגו החוקרים את XXX, חשבו על האופן בו מתקשר המחקר המוצג לנושא XXX שהוצג בשיעור. [קישור למאמר] 

    

  הצעות נוספות:

  פורום שאלות ותשובות  

  אם בחרתם/ן לפתוח פורום שאלות ותשובות – בכדי שלא תדרשו להיכנס יום יום לפורום, הגדירו מראש לסטודנטים/יות מתי תענו על ההודעות, ותוכלו לעודד את הסטודנטים/יות לענות זה לזה.  

  חשוב שלכל שאלה תענו גם אתם/ן גם אם השאלה נענתה על ידי סטודנט/ית (ניתן להגיב שהתשובה טובה) 

    

  הודעות המרצה
  מומלץ לשלוח בכל שבוע מייל עם הסבר מה יהיה השבוע:  

  דוגמה להודעה: 

  שבוע טוב, 

  השבוע נפגש ביום X בשעה Y. 

  מומלץ לחזור על חומר השיעור שעבר לקראת השיעור 

  זכרו שיש להגיש את תרגיל Z עד ליום X. 

 • ניתן לחלק את הסטודנטים לפי קבוצות באתר הקורס ב-Moodle. ניתן ליצור קבוצות לפי רשימת תעודות זהות של סטודנטים על ידי העלאת קובץ Excel. להנחיות כיצד ליצור חלוקה לקבוצות בהעלאה מקובץ Excel לחצו כאן.

  ניתן ליצור קבוצות מראש בתוך אתר הקורס ב-Moodle בעזרת שיוך משתתפים באופן ידני לקבוצות, להנחיות לחצו כאן.

  לאחר החלוקה לקבוצות, ניתן להגביל גישה לרכיבים לפי קבוצות (למשל לאפשר רק לקבוצה X להיכנס לפעילות ב-Moodle)

  ניתן גם להפריד פעילויות ב-Moodle לפי קבוצות(כך שכל קבוצה תראה את התכנים שמופיעים בקבוצה הייחודית שלה). על מנת לעשות זאת, יש ליצור אוסף קבוצות (להנחיות לחצו כאן). לאחר מכן, להיכנס להגדרות הרכיב, לגלול מטה עד לשדה "הגדרות רכיב כלליות" וב-"מצב קבוצה" לבחור: "קבוצות נפרדות".


פדגוגיה דיגיטלית

Virtual TAU

מוזמנים/ות לפנות אלינו לייעוץ אישי, תמיכה ו/או כל שאלה הנוגעת להוראה ולמידה מקוונת בסביבת ה-Moodle

bottom of page