top of page

הוראה / שידור חי מהכיתה

הוראה בזמן אמת (שידור חי) -
פעולות לקראת השיעור

 • כל מרצה בקורס פעיל לאותה שנת לימודים באוניברסיטה, זכאי לקבל רישיון Zoom אוניברסיטאי חינם, להנחיות לקבלת רישיון לחצו כאן 

 • יש לקבוע מפגשי Zoom באתר הקורס ב-Moodle, להנחיות כיצד לקבוע מפגשים לחצו כאן  

 • לפני כל שיעור שמתקיים ב-Zoom, מומלץ לשלוח לסטודנטים את הקישור למפגש ב-Zoom דרך הודעות המרצה, להנחית לחצו כאן

  • בדקו באיזה כיתה אתם/ן מלמדים/ות

  • וודאו עם מתאם/ת המחשוב של הפקולטה שישנה מצלמה בכיתה

  • וודאו שהנכם/ן יודעים/ות כיצד להפעיל את המחשב, כולל גישה ל-Moodle ול-Zoom

  • וודאו שאתם/ן יודעים/ות למי לפנות במידה ויש תקלה טכנית או אם יש צורך בציוד חלופי (סוללות, מיקרופון, טושים וכד')

  • וודאו את זמינותם/ן במועדי השיעור

  • במידת הצורך העזרו באבות הבית ומתאמי המחשוב

 • בבית

  • שמרו את הקבצים בהם תשתמשו בשיעור (לדוגמה, מצגת השיעור, קובץ מאמר וכד') באתר הקורס או ב-Disk On Key  והביאו אתכם לשיעור. 

  • יש לקבוע את המפגש באמצעות רכיב ה-ZOOM באתר הקורס במודל ולשלוח לסטודנטים את הקישור לפגישה באמצעות "הודעות המרצה"  
    

  בכיתה

  • פתיחת מפגש ה-ZOOM במחשב הכיתה 

   חשוב: יש להתחבר מהמחשב בכיתה בלבד ולא מהמחשב האישי (כיוון שעובדים עם המצלמות בכיתה) 

  • עם פתיחת מפגש ה-ZOOM בצעו בדיקת תקינות למיקרופון ולמצלמה 

  • בפתיחת המפגש יש להגדיר Spotlight על הוידאו שלכם/ן ולעבור ל-Speaker View 

   זאת בכדי שבהקלטה לא יראו את הסטודנטים/יות, ובכך לשמור על פרטיות המשתתפים, 

   הנחיות בהמשך המסמך

פעולות במהלך השיעור

 • במהלך כל שיעור מומלץ לקיים את השלבים הבאים: 
   

  תיאום ציפיות

  •  ערכו תיאום ציפיות עם הסטודנטים והסטודנטיות לגבי התנהלות השיעור:  

  • מה אורך השיעור?  

  • האם תהיה הפסקה?  

  • כיצד ניתן לשאול שאלות? 

  • האם על הסטודנטים/יות בבית לפתוח מראש קישורים או קבצים והיכן הם נמצאים?